Moltolox Studios jobber for bedre kunnskap om de digitale kreative næringene.

Mye har hendt på 15 år. Smarttelefoner har endret måten vi kommuniserer og konsumerer media på. Internett har gjort all mulig kunskap og underholdning tilgjengelig på et tastetrykk. Å være digital er i dag like viktig som å beherske språk eller realfagene. Alikevel ser vi i Norge at vi faller bakpå når det gjelder den digitale kreative sektoren. Der man i utlandet har etablert store næringer som genererer både media, opplevelser, spill og underholdning – har vi i norge knapt en tilsvarende sektor – og nye næringer som spillindustrien finnes i all hovedsak nesten ikke. 

Dette er underlig all den tid vi både konsumerer såpass mAye media, og har både gode utdanningstilbud og infrastruktur på plass. For å både kartlegge årsakene, utdanne offentlige og private aktører, samt å prøve å legge bedre til rette for at sektoren skal lykkes med å etablere seg i Norge på samme måte som våre skandinaviske naboer – jobber Moltolox Studios AS sammen med andre aktører for å heve både anseelsen og mulighetene for bransjene regionalt. 

I 2019 inngikk studioet i et prosjekt der mennesker fra film- og spillbransjen kom sammen og så på synergiene som utvikles. Der moderne nye studioer nå benytter den samme softwaren i begge sektorene som f.eks. store virtuelle produksjonsscener og real time 3D software finnes det mange synnergier. Begge sektorene trenger dyktige historiefortellere og teknikere som er i stand til å få disse til å komme til live. Om det så er enkle animasjoner for barn, til seriøse produksjoner for et firma. Initiativet er kjent som DCCI Agder i sin opprinnelige form og pågår fortsatt med støtte fra Kulturrådet sin ordning for nettverk og samarbeid for kreativ sektor. 

Ønsker du/dere mer informasjon om sektoren holder vi både foredrag, tar et møte med dere eller formidler på andre måter. Covid 19 har satt en stoppe for fysiske samlinger, men vi har avholdt en del møter tidligere. Man kan lese mer på domenet www.futureagder.no. Vi sier ifra når nye arrangementer vil avholdes i fremtiden!

Foredrag og innsikt i moderne medie- & kulturvaner

Moltolox Studios holder foredrag for ulike aktører innen offentlig, akademia og næringsliv om hvordan våre medievaner endrer seg og hvordan mediekonsumet endrer på hvordan vi bør kommunisere med kundene våre. Ved ønske kommer vi til dere og kan ha et innlegg på mellom 20-40 minutter og gå i dypden på en rekke særs spennende elementer. Foredragene har blitt svært godt mottatt og anbefalt. Noen av de vi har talt for så langt inkluderer: Enhetsledere i kommunene, Bystyrer, UIA, Innovasjon Norge, Klimapartnere Agder, Sør-norsk filmsenter. 

Ta kontakt med oss på post@moltolox.com for å høre mer om tilbudet